Wonen en zorg

De gewijzigde regelgeving op het gebied van wonen en zorg heeft tot een uitdaging geleid voor woningcorporaties en zorginstellingen. Het maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoord zorgdragen voor voldoende en goede woonruimte voor mensen met een zorgvraag én het waarborgen van optimale zorg- en dienstverlening zijn hierbij essentieel. Dat vraagt om een brede kijk op de problemen waar zorginstellingen en corporaties mee te maken hebben. Mag je bijvoorbeeld een huurder verplichten om ook zorg bij de zorginstelling af te nemen? Kan de huur worden opgezegd als een partner van de cliënt in de zorgwoning achterblijft? Wat doen we met oude langlopende huurcontracten waarbij de huur door de zorginstelling niet meer kan worden opgebracht?