Huur en verhuur

De kerntaak van woningcorporaties is verhuur van vastgoed. Ook zorginstellingen krijgen, vanwege gewijzigde regelgeving, in toenemende mate te maken met (ver)huur van vastgoed. Dit betekent dat het belangrijk is om te weten welke contractuele afspraken gemaakt mogen worden zónder dat in strijd met de wet wordt gehandeld. Wij beschikken over specialistische kennis en jarenlange ervaring binnen dit vakgebied. Is er onverhoopt toch een geschil ontstaan met de hurende partij die je onderling niet hebt kunnen oplossen? In samenwerking met ONS Advocaten hebben we ruime ervaring in huis om procedures bij de rechtbank en de huurcommissie te voeren. Bij ONS zorgen we ervoor dat jouw belangen optimaal worden behartigd.

“Samenwerking tussen partijen en kennis van het huurrecht: een goede combinatie”

Bij een nieuwbouwproject waar verschillende zorgpartijen huren van een woningcorporatie en onderling samenwerken op het gebied van zorgverlening, ontstond een unieke combinatie. Huurders in het sociale segment wonen samen in een complex met huurders die lichtere of zwaardere zorg nodig hebben. De aanwezigheid van een zorgsteunpunt en een ontmoetingsruimte zorgen ervoor dat bewoners lang zelfstandig kunnen wonen en tóch van de nodige zorg worden voorzien. ONS Juristen stelde de uiteenlopende samenwerkings- en huurovereenkomsten op.

Waarvoor kun je bij ons terecht?


  • Huurcontracten
  • Procedures ter beëindiging van huurovereenkomsten
  • Huurprijsaanpassingen
  • Ontruimingsbescherming
  • Indeplaatsstellingen en onderhuur
  • Servicekosten
  • Gebreken, onderhoud, renovaties
  • Huur en faillissement
  • Goedkeuringsprocedures of afwijkende bedingen